Skip to content Skip to footer

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wyobraźmy sobie następującą sytuację: osoba, która choruje, nie jest przedsiębiorcą i nie ma dużego majątku, wpada w poważne kłopoty finansowe. Co wtedy powinna zrobić? Czy jest możliwość, aby wyszła z długów? Na szczęście tak. Właśnie dla niej przygotowano rozwiązanie, jakim jest upadłość konsumencka osób fizycznych.

Korzyści upadłości konsumenckiej

Pojęcie wspomniane we wstępie tego tekstu oznacza po prostu postępowanie sądowe, mające na celu przynajmniej częściowe oddłużenie dłużnika oraz jednoczesne zaspokojenie niecierpliwych wierzycieli. Warto z takiej opcji skorzystać, aby mieć święty spokój i przestać żyć w ciągłym stresie.

Upadłość konsumencka osób fizycznych pozwala na wstrzymanie wszelkich postępowań egzekucyjnych. Może się zdarzyć, że konieczne będzie odzyskanie należności poprzez sprzedaż majątku dłużnika. Jednak nawet wtedy nie zostanie on bez dachu nad głową, bo prawo mówi wyraźnie, że taki człowiek otrzyma środki na wynajem mieszkania.

W jaki sposób ogłosić upadłość konsumencką?

Przejdźmy teraz do samego ogłoszenia upadłości. Może to zrobić wyłącznie osoba fizyczna nazywana również konsumentem. Jednak jest jeszcze jeden warunek. Chodzi o to, aby utrata zdolności spłaty należnych zobowiązań finansowych przez taką osobę przekraczała co najmniej trzy miesiące.

Jeśli ktoś chce, aby możliwe było ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musi samodzielnie skompletować ważne dokumenty i dowody w sprawie (umowy o kredyt, nakazy spłaty itp.). Warto jednak w tym celu udać się po pomoc do specjalisty pracującego w kancelarii adwokackiej. Wówczas cała procedura okaże się łatwiejsza.

Najważniejszym dokumentem, bez którego postępowanie sądowe nie będzie możliwe, jest odpowiednio uzasadniony wniosek. Trzeba go najpierw pobrać ze strony www.gov.pl, a następnie złożyć w sądzie upadłościowym, pamiętając także o uiszczeniu odpowiedniej opłaty, wynoszącej 30 zł.

Jak wygląda wniosek?

Wiemy już, że upadłość konsumencka osób fizycznych dokonywana jest na wniosek dłużnika. Co tam powinno się znaleźć? Oczywiście dane sądu oraz wnioskodawcy. Poza tym nie może zabraknąć m.in. wykazu majątki z szacunkową wyceną jego składników, a także spisu wierzycieli oraz samej wysokości zadłużenia razem z terminem spłaty!

Leave a comment

0.0/5